Malmöknopparnas förskola AB - Den lilla förskolan med det stora extra!
Samverkan/föräldraråd
 
En samverkan mellan hem och förskola ser vi som en viktig del i barnens utveckling. Vi vill ge föräldrarna möjlighet till en bra introduktion i förskolan och delaktighet i verksamheten. Föräldrarna ska kunna komma med synpunkter och idéer till förskolans verksamhet.
 
Genom den dagliga kontakten ger det oss möjlighet att tillsammans synligöra varje barns behov. Vi håller utvecklingssamtal en gång under hösten och ett uppföljningssamtal under våren, då vi tillsammans går igenom barnets utveckling inom olika områden. 

Samarbete med er föräldrar
Vårt mål är att vi tillsammans med er föräldrar ska skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. Som förälder ska du känna att du har möjlighet till ett demokratiskt inflytande. Dina synpunkter är värdefulla och i alla möten strävar vi efter en hänsynsfull och öppen samverkan. Det är vi som tillsammans skapar de bästa förutsättningar för ditt barns trygghet och utveckling.  

Föräldraforum
Förskolans ledning bjuder in till föräldraforum en gång per år. Föräldraforum är en länk mellan övriga föräldrar och förskolan. Syftet är att vara vägledande i frågor som rör barnen. Forumet ska ta till vara föräldrarnas delaktighet i förskolan. Föräldrarna ska kunna påverka (utifrån gällande styrdokument) och få en inblick i verksamheten. Det är viktigt att tänka på att diskussionerna ska vara framåtsyftande och medverka till ett gott klimat. Föräldrarepresentanterna (två frivilliga/valda föräldrar per år) 
  • Ska hålla möte med ledningen en gång per år under höstterminens början.
  • Föräldrarepresentanterna lyfter fram förslag, synpunkter och aktuella frågor från övriga föräldrar under det mötet.
  • Övriga föräldrar ska i god tid innan mötet mejla frågor till föräldrarepresentanterna, radet@malmoknopparna.se
  • Föräldrarepresentanterna för protokoll under mötet och mejlar det som diskuterats och det som beslutats till övriga föräldrar.
   
 

 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint