Malmöknopparnas förskola AB - Den lilla förskolan med det stora extra!
Malmöknopparnas värdegrund
 
 
Utgångspunkten för vårt värdegrundsarbete på Malmöknopparnas förskola baserar sig på Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2016)
 
 
 
 
Vårt arbete utgår från att: 
     
 • Att varje enskild barn möts med respekt, empati och lyhördhet
 • Att varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens
 • Att varje barn får lära sig ta ansvar
 • Att barn genom lek ska få uppleva lustfyllt lärande och utveckla nyfikenhet
 • Att föräldrar till barnen känner sig delaktiga i vårt arbete
 
 
Detta innebär att vi i vårt arbete:
 
 • Uppmuntrar och bekräftar varje barn
 • Att vi ser varje barn utifrån den individ den är
 • Att vi deltar i barnens lek och främjar gott kamratskap
 • Att vi får barnen känna sig delaktiga, betydelsefulla när vi för dialog med dem
 • Skapar en miljö där barnen känner sig trygga
 • Att barnen får inspiration, tid och möjligheter att upptäcka
 • Att vi alltid ser till barnens bästa och visar glädje
 


 
 
Site Builder drivs av Vistaprint