Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
 
Anmälan till förskoleplats
 
Barn till förädralediga 15 timmar per vecka, barn till aktivt arbetssökande 30 timmar per vecka och barn med gratis allmän förskola, 525 timmar per år, 15 timmar per vecka under skolans terminstider. För barn med allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år går under skoltaxan med full debitering av förskoleavgift för juni och juli månad. Detta är enligt Malmö stads avgifter och regler för förskoleverksamhet.
 
Förnamn:
Efternamn:
Företag:
E-post:
Telefonnummer:
Adressrad 1:
Adressrad 2:
Stad:
Län:
Postnummer:
Kommentarer:
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint