Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande

Börja skolan - förskoleklass
 
Mötet med skolan är en spännande, rolig och omtumlande händelse för barnet. Här fortsätter barnet att utvecklas och lära sig och förbereda sig för sin fortsatta utbildning. Förskoleklassen är avgiftsfri. Fritids finns för de som har behov av omsorg under eftermiddagen. Den är dock inte avgiftsfri.

Höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass. Plats erbjuds på en kommunal skola i närheten av där ni bor och inbjudan kommer senast februari samma år.
 
Det finns även förskoleklass i fristående skolor.

För förskoleklassen gäller skolans läroplan.
 
 
 
 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint