Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande

Börja skolan - förskoleklass
 
Mötet med skolan är en spännande, rolig och omtumlande händelse för barnet. Här fortsätter barnet att utvecklas och lära sig och förbereda sig för sin fortsatta utbildning. Förskoleklassen är inte obligatorisk men de flesta föräldrar låter sitt barn få möjlighet att tryggt slussas in i den obligatoriska skolan.  Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. Fritids finns för de som har behov av omsorg under eftermiddagen. Den är dock inte avgiftsfri.
 
Det finns många skolor att välja på och det kan vara svårt att veta vad som passar ens barn bäst.Kontakta de skolor ni är intresserade av och gör ett besök i god tid innan det är dags att välja.
 
Höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass. Plats erbjuds på en kommunal skola i närheten av där ni bor och inbjudan kommer senast februari samma år.
 
Det finns även förskoleklass i fristående skolor.
 
Ta kontakt med rektorn på den skola ni är intresserad av.
 
För förskoleklassen gäller skolans läroplan.
 
 
 
 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint