Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Barngrupp
Vi riktar oss till barn i åldrarna 1-6. Då vi vill värna om den lilla förskolan med trygghet i grunden,  kommer vi att ta emot 22 barn. 
 

 
Barnen  ges möjlighet att arbeta åldersintegrerat i olika konstellationer. Vi arbetar med olika projekt. För närvarande arbetar vi med projekt fordon. Vi utgår från barnens intresse och på så sätt ska barnets samarbete och sociala utveckling stimuleras.
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint