Malmöknopparnas förskola Fosie - Barngruppen
Malmöknopparnas förskola Fosie - Företagsmeddelande
Barngrupp
Vi tar emot 22 barn i åldrarna 1-5. Vi värnar om den lilla förskolan som en trygg bas för barnens utveckling.
 

 
Barnen  ges möjlighet att arbeta åldersintegrerat såväl som i åldershomogena grupper och vi arbetar med olika projekt. För närvarande arbetar vi med Babblarna som arbetsverktyg och vi utgår från barnens intresse, nyfikenhet och barnens delaktighet och inflytande.
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint