Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Forskning och media
Här kan ni ta del av intressant forskning och media om barns utveckling och lärande.
Här nedan presenteras forskningmaterial om barn samlärande.
Barns samlärande är en av förskolans viktigaste uppgifter. Denna forskningsöversikt beskriver några av de teoretiska inriktningar som ligger till grund för samlärande.
Barns samlärande.pdf (PDF — 555 KB)
 
 
 
 
 
 
 
Barnkonventionen
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter tillerkänner varje barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den ger en universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen. Barnkonventionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling de 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Konventionen är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I och med upprättandet av konventionen fastslogs att barnets rättigheter är universella, att barn har egna rättigheter och människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd.
 
 
Här nedan kommer en länk för er som är intresserade av att läsa om barnens rättigheter.
 
Barnets_rattigheter.pdf (PDF — 125 KB)
 
 
 
 
 
Modersmål i förskolan
 
Skollagen betonar vikten av att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Vi på Malmöknopparnas förskola kommer genom olika metoder att sträva för att nå detta mål.
För de föräldrar som är intresserade och vill ta del av information kring detta spännande ämne. Här nedan länkas ni till skolverkets sida där ni som föräldrar kan få tips och idéer kring Temat modersmål som är aktuell.

 

 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint