Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Förskolans Läroplan, Lpfö 18 
Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
På Skolverkets sida www.skolverket.se finns även spännande filmer där de belyser Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

 
Site Builder drivs av  Vistaprint