Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Förskolans Läroplan, Lpfö98 (rev 2016)
Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 
 
 
 
 
På Skolverkets sida www.skolverket.se finns även spännande filmer där de belyser Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev 2016).

 
Kopiera länken nedan för att ta del av dessa.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
 
Site Builder drivs av  Vistaprint