Malmöknopparnas förskola - Om förskolan och var vi finns
Malmöknopparnas förskola  - Företagsmeddelande
Vår verksamhet 
 
Vi erbjuder en barnomsorg med hög pedagogisk kvalité och en verksamhet som utvecklar barnets kompetens, tänkande och individuella utveckling. Vi arbetar utifrån målen i Lpfö18 med språket i centrum och för en hållbar utveckling. Vi arbetar med olika pedagogiska strategier och stödmaterial som bidrar till en likvärdig utbildning och ett lustfyllt lärande. Barnen vistas i olika miljöer som skapar nyfikenhet, glädje och dessutom ger barnen förutsättningar att lära känna sig själv och sina egna förmågor. Barnen ska få möjlighet att prova nya saker, uttrycka sin vilja, känsla och samtidigt värna om andras olika tankar.
 


Plats: Fosie
 
Gånglåtsvägen 87
215 78 Malmö
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint