Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande

 
Tema arbete 2018/2019


Fågel – tema – natur

Barnen har uppmärksammat olika fåglar när vi varit ute både på gården och vid Katrineholmsdammen och då de blev mycket intresserade och ställde många frågor om fåglar bestämde vi att fånga upp och utveckla deras nyfikenhet.

 
Tillsammans lyssnar vi på olika fågelläten, tittar i naturböcker, läser klassisk litteratur och barnböcker som handlar om fåglar. Barnen uppmärksammar olikheter mellan fåglar och tillsammans upptäcker vi och lär oss om olika arter.

 
Barnen utvecklar sitt intresse och sin förståelse för naturen och samhället och hur vi alla påverkas och påverkar varandra. Nyfikenheten och lusten att leka och lära utvecklas och språket utvecklas både i tal och med ord, att berätta för varandra, att ställa frågor och uttrycka tankar och att använda lek, musik och rörelse berörs i arbetet.

 
 
 

Site Builder drivs av  Vistaprint