Malmöknopparnas förskola - Projekarbeten
Malmöknopparnas förskola  - Företagsmeddelande
 
Projektarbete 2021 
Babblarna som verktyg och stöd - kopplade till målen i Lpfö18 

Hösten 2019 inledes med många nya barn i den yngre åldersgruppen. De nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med de andra barnen i gruppen. Utifrån barngruppens sammansättningen har vi valt att jobba med Babblarna som verktyg. Vi vill med hjälp av Babblarna stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande kopplat till målen i Lpfö18.

Många av barnen känner till Babblar figurerna och har ett intresse för dem, flera av barnen kan de olika Babblarnas namn och har tittat på Babblar filmer och lyssnat på deras sånger.

Babblarna ger oss möjligheter att väva in de olika områdena ur läroplanen samt ger oss frihet att ständigt utgå från barnens intresse och behov.


 
 
 


Site Builder drivs av  Vistaprint