Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande

 Känslor/jag/vi

Utifrån observationer vi gjort i barngruppen har vi valt att arbeta med känslor! Vi vill ge barnen ett verktyg att uttrycka och utforska sin emotionella förmåga och visa empati för andra människor! 

 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint