Malmöknopparnas förskola - Vår kvalitetesarbete
Malmöknopparnas förskola  - Företagsmeddelande
Kvalitetsarbetet 

Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot. Målen visar riktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade utvecklingen. Det finns många viktiga punkter för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Förskolans ledning, personalens kompetens, barngruppens storlek och utformningen av den pedagogiska miljön. Personalens goda förhållningssätt med varandra, hur vi bemöter barnen och mötet med föräldrarna är viktiga processer i den dagliga verksamheten och i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.
 

 Kvalitétsplan och lokala arbetsplan, 2020   
         
                                                                     
Site Builder drivs av  Vistaprint