Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Malmöknopparnas värdegrund
 
 
Utgångspunkten för vårt värdegrundsarbete på Malmöknopparnas förskola baserar sig på Läroplanen för förskolan Lpfö 18
 
 
 
 
Vårt arbete utgår från att: 
     
 • Att varje enskild barn möts med respekt, empati och lyhördhet
 • Att varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens
 • Att varje barn får lära sig ta ansvar
 • Att barn genom lek ska få uppleva lustfyllt lärande och utveckla nyfikenhet
 • Att föräldrar till barnen känner sig delaktiga i vårt arbete
 
 
Detta innebär att vi i vårt arbete:
 
 • Uppmuntrar och bekräftar varje barn
 • Att vi ser varje barn utifrån den individ den är
 • Att vi deltar i barnens lek och främjar gott kamratskap
 • Att vi får barnen känna sig delaktiga, betydelsefulla när vi för dialog med dem
 • Skapar en miljö där barnen känner sig trygga
 • Att barnen får inspiration, tid och möjligheter att upptäcka
 • Att vi alltid ser till barnens bästa och visar glädje
 


 
 
Site Builder drivs av Vistaprint