top of page

Klagomålshantering

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Att arbeta med människor kräver ständiga förbättringar. Även om klagomål är en missnöjesyttring utifrån bemötande och innehållet i verksamheterna, så ska det tas emot positivt i den mening att vi får information om det som inte fungerar och vi får därmed chans att rätta till det. 

Klagomålshantering och klagomålsutredning/synpunktssamtal, Rutin

bottom of page