top of page

Kvalitetsarbetet 

Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot. Målen visar riktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade utvecklingen. Det finns många viktiga punkter för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Förskolans ledning, personalens kompetens, barngruppens storlek och utformningen av den pedagogiska miljön. Personalens goda förhållningssätt med varandra, hur vi möter barnen och mötet med föräldrarna är viktiga processer i den dagliga verksamheten och i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.

 Kvalitétsplan och lokala arbetsplan för 2024      


 Kvalitetsplan.pdf (klicka på pdf ikonen)


Lokala arbetsplanen.pdf (klicka på pdf ikonen)


bottom of page