top of page

Kontakta oss

Malmöknopparnas personal Fosie

0707-269314

foraldrar@malmoknopparna.se

Rektor

Zsuzsanna Lemminger

0736-565267

kontakt@malmoknopparna.se

Öppetider 

Förskolans öppettider anpassas efter de behov som råder, för närvarande 6:40-17:00. I övrigt gäller Malmö stads riktlinjer för öppethållande. Utifrån vårdnadshavarens syselsättningsgrad kan öppehållandetider mellan 06:15-18:30 erbjudas.

 

Skolans Höst termin, 2023: 17 Augusti - 22 December

Kommande dagar håller förskolan stängd Ht, 2023

 

                                  

Verksamhetsplaneringsdag                       7 September

Verksamhetsplaneringsdag                       23 November

Juldagen                                                 25 December

Annandag Jul                                          27 December

Nyårsdagen                                             1 Januari 2024

Trettondag jul                                          6 Januari 2024

 

 

 

bottom of page