top of page

Förskolans läroplan lpfö18 på svenska och engelska

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Svenska lpfö18 .pdf 

(PDF — 308 KB)

På Skolverkets sida www.skolverket.se finns även spännande filmer där de belyser läroplanen för förskolan, lpfö 18

bottom of page