top of page

Projektarbete 2023/2024 - Nordiska djur och natur

Genom vårt projektarbete vill vi skapa ett intresse och väcka en nyfikenhet hos barnen för vår natur och djuren som lever i den. Vi vill göra barnen uppmärksamma på att det finns många olika djur som bor i våra skogar, både stora och små och därför måste vi vara rädda om naturen som är djurens hem. Samt vikten för att värna om vår miljö.

Vår tanke är att vi tillsammans med barnen med hjälp av projektarbete ska bemöta, språk, matematik, naturvetenskap, skapande, värdegrund.

Hur ska vi göra det?

Genom olika aktiviteter i verksamheten: skapa djur, bygga hus till djur, öva på djurläten. Vi går ut och uppmärksammar djur och natur i vår närmiljö, vi rör oss som och härmar djur. Vi tar reda på hur djurens ser ut, tar reda på hur gamla de blir, hur deras spår ser ut. Vi kommer att arbeta vidare med barnens språkutveckling med hjälp av barnböcker. Med hjälp av böcker och läsning vill vi hjälpa barnen att utveckla alla delar i språket, som språkförståelse, ordförråd, grammatik och uttal.

Vi kommer att beröra många andra roliga fakta utifrån barnens intresse som vi hoppas kommer att fånga och fördjupa deras nyfikenhet.

På en av promenaderna har barnen fått syn på snäckor.

•De ser ut som kanelbullar

•Kan man äta dom - nej jag bara skojar.

Barnen la märke till likheter mellan kanelbullen och snäckan, formen färger.


Under promenaden får barnen syn på taggiga växter. Genast gör de jämförelse med igelkottens taggar.

•Titta de ser ut som igelkott

•Sticker dom? -barnen får känna på växten

•Nej taggarna är mjuka.


bottom of page